Drogpolicy

Svedala Tennisklubbs Drogpolicy

Tobak (Snusning och rökning)

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder tobak, inom vår verksamhet (ex i träningslokal, träning, tävling och lägerverksamhet). Om vi upptäcker att någon/några av våra barn och ungdomar använder tobak agerar vi på följande sätt:
– Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar.

Som ledare/tränare är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är en förebild för barn och ungdomar. Inom vår förenings verksamhet bör man som ledare avstå från att använda tobak.

Alkohol

Vi tillåter ej att barn och ungdomar, under 18 år använder alkohol, inom vår verksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra barn och ungdomar använder alkohol agerar vi på följande sätt:

– Ledar/tränarsamtal med barn och ungdomar samt kontakt med föräldrar. Vid upprepade tillfällen och misstanke om ”problem/missbruk” bör man (i samråd med styrelsen) överväga att ta kontakt med sociala myndigheter.

Det är ej tillåtet, för någon av våra medlemmar, att under några omständigheter dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningens klubbkläder.

Som ledare/tränare är det viktigt att tänka på sitt ansvar, att man är en förebild för barn och ungdomar. Inom vår förenings verksamhet ska man som ledare avstå från att använda alkohol.

Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av våra ledare/tränare agerar vi på följande sätt:
– Enskilt samtal
– Om förutsättning finns, erbjuda hjälp och stöd
– Hjälpa till med kontakt med läkare, alkoholkurator m.fl.
– Vid upprepade tillfällen av berusning i samband med föreningens verksamhet stängs man av från sitt ledar/tränaruppdrag.

Vid ”fester”, arrangerade av vår förening gäller följande:
– Alkohol får ej erbjudas någon under 18 år
– Deltagare under 18 år som intar alkohol eller uppträder berusad skall avvisas från ”fest”
– Deltagare som uppträder störande skall avvisas
– Ledare skall uppträda som god förebild

 

Narkotika och Dopningspreparat

Om vi skulle misstänka/upptäcka att någon av våra medlemmar hanterar eller brukar narkotika eller dopningspreparat agerar vi på följande sätt:
Steg 1. Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är ”barn eller ungdom”.
Steg 2. Kontakt med Svenska Tennisförbundet för hjälp med dopingkontroll.
Steg 3. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis.

– Ytterliggare konsekvenser bedöms efter ovanstående åtgärder

Uppföljning

– Handlingplanen ska utvärderas minst en gång/år.