Uppdaterad information angående Coronaviruset

Svedala Tennisklubb har för avsikt att fortsätta bedriva idrottslig verksamhet i Svedalahallen. Vi följer utvecklingen av det nya cornaviruset väldigt noga och myndigheternas, riksidrottsförbundets och svenska tennisförbundets rekommendationer. Svedala Tennisklubb har gjort följande åtgärder/anpassningar för att begränsa smittspridningen. Fler åtgärder kan komma längre fram.

  • All personal på klubben ombeds att stanna hemma vid minsta symtom av sjukdom och välkomnas tillbaka när man är helt frisk. Vid misstanke av att man blivit smittad av coronaviruset ska personal vara symtomfri i 48 timmar innan man får återgå till jobbet.
  • Klubbens tennisutövare och medlemmar  ska också följa och respektera  ovan riktlinjer.
  • Anläggningen stängs för allmänheten med undantag fredagar kl 14-18 (funpark)
  • Funparken på fredagar begränsas till max 15 barn/ungdomar i multihallen samtidigt.
  • Lokalvård/reception fokuserar extra mycket på renhållning av kontaktytor som diverse handtag, toaletter, räcken mm. Dessa ytor torkas av minst 2ggr/dag.
  • Tränare ska undvika fysisk kontakt med elev och tänka på att hålla avstånd.
  • Anslag sitter uppe i hallen angående att hålla god handhygien.
  • Inga racketar lånas ut.