Inställt Årsmöte den 16/4

Under rådande omständigheter med smittspridning av coronaviruset har styrelsen tagit beslutet att skjuta på årsmötet som var planerat den 16/4. Inget nytt datum har fastställts.

Styrelsen anser förutom att vi har ett samhällsansvar också att samtliga medlemmar med rösträtt måste ges möjligheten att kunna vara delaktiga i de beslut som ska fattats på årsmötet.

Ny kallelse till årsmötet kommer att komma ut när nytt datum är fastställt.