Inställt Årsmöte den 16/4

Under rådande omständigheter med smittspridning av coronaviruset har styrelsen tagit beslutet att skjuta på årsmötet som var planerat den 16/4. Inget nytt datum har fastställts. Styrelsen anser förutom att vi har ett samhällsansvar också att samtliga medlemmar med rösträtt måste Läs mer…