Förälder och anhörigpolicy

Förälder och anhörigpolicy

Som förälder eller anhörig förväntar vi oss att du:

Allmänt:

 • Följer och stötta klubbens kriterier gällande våra olika tränings och tävlingsgrupper.
 • Har ambitionen att vilja vara en så bra tennisförälder som möjligt och medverka på eventuella utbildningsdagar som erbjöds på och utanför klubben, för att kunna stötta ditt barn på bästa sätt.
 • Hjälper till ideellt i klubben vid behov t.ex. vid diverse arrangemang och tävlingar.
 • Ska hjälpa till ideellt vid behov om du har barn/ungdomar tillhörande någon tävlingsgrupp. Har förälder inte hjälp till under året förlorar man möjligheten att ta del av klubbens olika tävlingsbidrag som t.ex. bidrag till startavgifter för tävlingar.
 • Vid eventuella problem kontakta tränare/chefstränare/sportchef/klubbchef direkt för att lösa problemet.

Under träning:

 • Stöttar ditt barn på ett positivt sätt
 • Stöttar tränarna i deras arbete med den aktiva
 • Undviker att kommunicera och instruera ditt barn under träningarna, då detta stör både tränare och eleven.
 • Låt tränarna sköta träningarna.
 • Vid egenträning utanför klubbträning, undvik att instruera ditt barn, innan godkännande av chefstränare.
 • Fråga tränare/cheftränare när man undrar något kring tränings och tävlingsverksamheten. Detta görs i samråd med tränare/chefstränare och inte under träningarna.

Under tävling:

 • Stöttar ditt barn på ett positivt sätt, där fokus ska ligga på barnets prestation och inte resultatet.
 • Inse att ibland spelar ens barn bra och ibland mindre bra och att det är en del av processen.
 • Se tävling som ett moment i träningen och att det utvecklas över tid.
 • Undviker att coacha och lägga sig i matcher vid individuella tävlingar, vid problem tillkalla tävlingsledning för att lösa eventuella problem under tävlingarna.