Uppstartstermin Tävlingsspelare

Uppstartstermin Tävlingsspelare

Utomhus 14-31/8

Alla barn och ungdomar som deltagit i någon av våra Tävlingsgrupper tidigare är välkomna att anmäla sig till denna uppstarts termin. I Uppstartsterminen har man möjlighet att välja antalet dagar man vill träna. Alla kommer att få möjlighet om man vill att träna 1-5 dagar i veckan mån-fre, på förutbestämd tid. Lista på vilken dag/tid man ska träna på kommer att mailas ut. Träningen kommer att bedrivas på Svedala Tennisklubbs utomhus banor. Vid dåligt väder kan det finnas begränsad möjlighet till banor inomhus. Obs: Separat anmälan till höstterminens inomhus träning måste göras senast den 16/8 via klubbens hemsida.

Träningsavgift Uppstartstermin 14-31/8

1gång/vecka 245kr, 2gånger/vecka 495kr, 3gånger/vecka 740kr, 4gånger/vecka 985kr och 5gånger/vecka 1235kr

Träningstider Uppstartstermin 14-31/8

Träningarna på uppstartsterminen kommer att bedrivas mellan kl 15:00-21:00. Klubben kommer att placera in barnen i grupper utefter nivå oavsett vilken tävlingsgrupp man har ansökt om att vara med i. Grovplaneringen är att yngre barn tränar tidigare på eftermiddagen och äldre barn senare under uppstartsterminen.

I anmälan ange antalet dagar man vill träna/vecka. Ange också önskemål om specifika träningsdagar.

OBS: Dessa förhållningsregler gäller endast under uppstartsterminen

Anmälan till uppstartsterminen skickas till receptionen@svedalatennis.se senast den 6/8.


Anmälan till uppstartsterminen ska innehålla:
Namn, Födelsedatum (inkl. fyra sista), Adress (om ny), Mail (om ny), Telefon (om ny), Antalet träningstillfällen/vecka, Vilken/vilka dag/dagar man önskar att träna på.