Externa tävlingar

Startavgifter i externa tävlingar

Svedala Tennisklubbs målsättning är att stödja de juniorer som vill och har ambitionen att bli duktiga tävlingsspelare.
För år 2019 lämnas bidrag till klubbens juniorer för erlagda startavgifterna i externa tävlingar med maximalt 50%. Bidraget för 2019 är maximerat till totalt 50.000kr. Om det totala sökta beloppet överstiger denna summa fördelas bidraget procentuellt efter sökt belopp. Bidraget erhålls i första hand i form av klubbkläder. Resterande utbetals till angivet konto. Junioren skall uppfylla följande villkor för att kunna få bidraget:

Representera Svedala TK.
Deltaga i klubbens träningsverksamhet vid årets slut.
Deltaga i Svedalaspelen.
Spela de seriematcher man blir uttagen till och bära aktuella klubbkläder.
Erlägga erforderliga avgifter till klubben.
Uppträda sportsligt på och utanför banan.
Hjälpa till ideellt under Svedalaspelen och andra STK arrangemang.
Redovisa resultaten enligt av STK uppgjord mall och enligt uppgjort exempel senast den 31/1 året efter bidragsåret. Alla uppgifter skall vara ifyllda men kvitto lämnas inte in. För sent inkommen redovisning berättigar inte till bidrag.
Bidrag lämnas endast för tävlande i klasser som är lämpliga för junioren. Kontakta chefstränare eller klubbchef vid tveksamheter.
Fylla i kostnadssammanställning på av STK uppgjord mall.
Resultatredovisningen och den ekonomiska sammanställningen skall mailas (lämnas digitalt) till STK, pappersredovisning godkännes ej.


Gör så här:

Högerklicka på en av länkarna nedan. Välj nu Spara mål som… /  döp filen till ”externa_tavlingar_förnamn_efternamn_år” och välj en plats i din dator där du vill spara den. Klicka på Spara. Nu kommer filen att laddas nerGör på samma sätt med den andra filen.  (Kontakta Annica Nilsson eller Lars Sonesson om du har problem med att ladda ner filerna.)

Resultatredovisningsfil
Tavlingsresultat_Mall

Ekonomisk sammanställning
externa_tavlingar_förnamn_efternamn_år

Till annica.nilsson(a)svedalatennis.se