Redovisning av Tävlingsresultat senast den 7/2

Alla Svedala Tennisklubbs tävlingsjuniorer som tävlat under 2018 har möjligheten att få bidrag för erlagda startavgifter. Klubben har förlängt till den 7/2 för att komma in med korrekt redovisningen. Läs kriterier och ladda ner redovisningsmallen för detta bidrag på länken nedan.

Externa tävlingar