Allmänna regler

ALLMÄNNA REGLER

Den person som bokat tiden ansvarar även för att övriga som befinner sig på banan följer ordningsreglerna. Ändring av bokningstyp får inte göras för att t.ex. manipulera kostnader eller förtidsbokning mm. Om reserverad tid inte räcker till för seriematch skall denna kunna färdigspelas trots att abonnemang eller strötidsbokning finns. De som drabbas av detta får ersättning för den förlorade tiden. Seriematcher går således före all annan bokning. Svedala Tennisklubb har rätt att säga upp bokad tid p.g.a. ändring i klubbens verksamhet o. dyl. Spelare som bryter mot reglerna kan avstängas från vidare spel och erlagda avgifter återbetalas inte. Spelare som medvetet felbokar eller spelar utan att ha bokat debiteras 300:- per påbörjad heltimme samt ev. administrativa avgifter.

Tennisbanorna och Gymnastikhallen

Hallgolvet får endast beträdas med rena tennisskor eller motsvarande – ej joggingskor eller skor som färgar mattan. Skor som använts utomhus får ej användas i hallen. Ombyte skall ske.
Snusning är förbjuden inne på banorna. Medhavd dryck skall alltid placeras på anvisad plats. För tennisbanorna gäller att alla tillhörigheter skall placeras inom markerat område vid domarstolen.

Strötidskonto och spelkort

Genom att logga in med ditt Strötidskonto eller Spelkort och genomföra banbokningen nedan har du läst och godkänt Ordningsregler och Spelregler.

Kontakta receptionen om du behöver utebelysning till utebanorna.

Bantimmar som är markerade med Grå eller Beige ”Bana Bokad vid Regn” används till träning eller seriematcher vid dåligt väder. De Mörkgrå  ”Bana Bokad vid Regn” kan enbart bokas via receptionen medan de Ljusgrå kan lätt bokas med internetbokning.

Medlemmar som har abonnemang och medlemmar som bokat bana med spelkort eller strötidskonto som är märkt ”Kod krävs”  kan komma in i hallen genom entrén med den kod som meddelats.

Medlemmar som har bokat bana med spelkort eller strötidskonto som är märkt ”Engångskod krävs”  kan komma in i hallen via grind till andra våningen med meddelad kod samt genom dörr på andra plan med en engångskod som lämnas ut av receptionen.

Bantider märkta ”Ledig, Strötid” kan bokas med strötidskonto samt via receptionen.
De som har spelkort kan kontakta receptionen som kan boka en sådan tid 1 timme innan tiden börjar.